Pristupnica u Nacionalni sindikat policije MUP-a RH
Ustrojstvena jedinica
Ime
Prezime
OIB
Adresa stanovanja (osobna iskaznica)
Mjesto stanovanja (osobna iskaznica)
Poštanski broj (OI)
* Adresa boravišta - ukoliko se razlikuje od adrese stanovanja
* Mjesto boravišta
* Poštanski broj boravišta
Datum rođenja
Mjesto, država rođenja
E-pošta
Broj telefona
Županija rada
Radno mjesto
Pristupnica u Kasu uzajamne pomoći
Sukladno odrebama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ovom prilikom dajem suglasnost da se od moje plaće, kao i od zakonom zaštićenog dijela plaće od ovrhe, usteže navedeni mjesečni štedni ulog i uplaćuje na račun Kase uzajamne pomoći posredstvom ustrojstvene jedinice nadležne za obračun plaća
Odaberite iznos
Potvrdite iznos
Pristupnica u Fond solidarnosti
Potvrđujem da dragovoljno pristupam u Fond solidarnosti, prihvaćam odredbe Pravilnika o poslovanju Fonda solidarnosti te ovim putem dajem suglasnost da se od moje plaće, kao i od zakonom zaštićenog dijela plaće od ovrhe, usteže članski ulog u iznosu od 1,99 € mjesečno posredstvom ustrojstvene jedinice nadležne za obračun plaća i uplaćuje na račun Fonda solidarnosti.

  

Privola za Allianz dopunsko zdravstveno osiguranje
Želim ugovoriti Allianz dopunsko zdravstveno osiguranje

  

Matični broj osobe u zdravstvenom sustavu